วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchiasis)


เกิดจากพยาธิ Opisthorchis viverrini อาศัยอยู่ในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีของตับ คนได้รับพยาธิจากการกินระยะติดต่อของพยาธิ (metacercaria) ที่อาศัยอยู่ในกล้ามเนื้อของปลาน้ำจืดหลายชนิด อาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ เช่น ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม อาจทำให้คนที่บริโภคติดโรคได้

การติดต่อ
            ในคน  ที่ชอบกินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุก ปลาที่อาจพบตัวอ่อนพยาธิ ได้แก่ ปลาสูต ปลาปก ปลาแม่สะเด้ง ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนขาว ปลากระบัง ปลาสาวทราย ปลาซิว อัตราการติดเชื้อของปลาขึ้นอยู่กับพื้นที่ ชนิดของปลาและฤดูกาล

    

อาการ
1.            ในคน  ความรุนแรงและอาการของโรคพยาธิใบไม้ในตับขึ้นอยู่กับจำนวนของพยาธิ
ระยะเวลาที่ติดเชื้อ และสภาพร่างกายของแต่ละคน เช่น ถ้ามีสภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นอาจทำให้เกิดอาการอย่างรุนแรง อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผอมแห้ง ตับแข็ง หรือมีอาการร่วมกับเนื้องอก หรือมะเร็งในตับ
2.            ในสัตว์  อาการของโรคที่เกิดขึ้นในสุนัขและแมวส่วนมากมักไม่แสดงอาการออกมาให้
เห็น

การตรวจวินิจฉัย

1.            ตรวจหาไข่พยาธิจาก อุจจาระของผู้ป่วย หรือสัตว์ป่วย
2.            จากประวัติอาการของผู้ป่วย

การควบคุมและป้องกัน

1.            ให้ความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมในเรื่องการกิน การถ่าย ให้
ถูกสุขลักษณะ
2.            การปรับปรุงทางสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การสร้างและใช้ส้วม การดูแลแหล่งน้ำให้
สะอาดและไม่ปนเปื้อนจากระยะต่าง ๆ ของพยาธิใบไม้ตับ
3.            กำจัดสัตว์ที่เป็นตัวเก็บกักโรค เช่น สุนัข และแมว หรือตรวจหาพยาธิและทำการถ่าย
พยาธิหรือไม่ใช้ปลาดิบเลี้ยงสุนัขและแมว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น